Náhradní plnění 2019

Co je náhradní plnění? Týká se i mojí firmy?

Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten musí ze zákona plnit zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností a organizací.

Vyplatí se mi náhradní plnění?

Zcela určitě ano. Díky odběru služeb od státem uznaných dodavatelů splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví.

Mezi výhody dále patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto peněžní prostředky kvalitní služby.

Ověření dodavatelé disponují potvrzením o zaměstnání více než 50 % OZP zaměstnanců. Oficiální seznam dodavatelů náhradního plnění naleznete na webu MPSV. Vámi vybraný subjekt vyhledáte pomocí zadání IČO.

Jak splním povinný podíl v roce 2019?

Jeho splnění lze dosáhnout třemi způsoby nebo jejich kombinací:

  • přímé zaměstnávání OZP
  • finanční odvod státu – to je 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat
  • odběrem služeb v rámci náhradního plnění

Služby je možné kombinovat a sestavit si tak praktický balíček na míru.

Jak začít a vše vyřešit včas?

1) Vyberte si podpůrné činnosti, které pro Vás můžeme outsourcovat.

2) Kontaktujte mě a já Vám dle svých zkušeností doporučím služby na míru a představím regionální reference – vše u Vás ve firmě, přijedu za Vámi.

3) Sdělím Vám optimální výši rozpočtu pro daný rok. Rozpočet je závislý na aktuální výši průměrné mzdy.

4) Odběr služeb v rámci náhradního plnění společně sjednáme smluvně.

5) Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku, která určuje výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, nebo splňte odvodem státu (kombinace splnění povinného podílu).

6) O administrativu se starat nemusíte, vše pro Vás zařídím.

7) Do 15. 2. následujícího roku vykažte příslušnému úřadu práce formulář o splnění povinného podílu.

 

Náhradní plnění tedy není starost navíc, ale při správném výběru přináší úsporu času i peněz.

 

Co je nového v roce 2019 v oblasti náhradního plnění?

Nejvíce změn proběhlo v roce 2018, tudíž tento rok výrazné změny neočekávám. Stránky průběžně aktualizuji, takže jakmile proběhne nějaká novelizace, vše se zde dozvíte.