Náhradní plnění 2018

Náhradní plnění 2018

Všichni zaměstnavatelé s více jak 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). Pro firmy které nemohou zaměstnávat OZP je řešením náhradní plnění. Je to způsob jak odebírat zboží nebo služby od firem, které zaměstnávají více než 50% OZP zaměstnanců. Splníte tak povinný podíl OZP zaměstnanců a vyhnete se sankcím. Dále podpoříte osoby se zdravotním postižen, ušetříte finance a získáte užitečné služby.

Povinný podíl můžete splnit třemi způsoby:

  • přímé zaměstnávání OZP
  • finančním odvodem státu
  • náhradní plnění

Služby, které lze na náhradní plnění odebrat jsou například:

  • bezpečnostní služby, pro Váš klid a bezpečí,
  • úklidové služby na míru,
  • správa budov – facility management

Díky tomu ušetříte finance a získáte užitečné služby. Jestliže zaměstnavatel nesplní povinný podíl alespoň jedním ze tří způsobů hrozí pokuta ve výši 1 000 000 Kč.

Nejdůležitější změny platné od 1. 1. 2012

Dopady stanoveného limitu

Pro zaměstnavatele OZP (ZTP) je povinnost zaznamenávat všechny informace spojené s náhradním plněním. Obsahem záznamů musí být identifikační údaje odběratele a hodnotu dodaných výrobků, služeb či zadaných zakázek. U D.I.SEVEN FACILITY jsme s novou změnou zavedli opatření, proto se Vám nemůže stát, že byste si náhradní plnění u nás objednali a následně se dozvěděli, že náš limit je již vyčerpán.

Změna dotační politiky zaměstnávání OZP (ZTP)

Výraznou změnou státu je omezení dotace na zaměstnávání OZP (ZTP), resp. na jednotlivá pracovní místa. Jelikož je toto omezení pro některé firmy neúnosné, přestanou náhradní plnění nabízet. D.I.SEVEN FACILITY chce nadále zlepšovat pracovní podmínky pro OZP a náhradní plnění Vám nabízí i v následujících letech.

Rozšíření finančního plnění na státní instituce

Pro subjekty, jejichž zřizovatelem je stát, mají podle novely novou povinnost. Tyto instituce se musí podílet na zaměstnávání OZP (ZTP) plnit povinný podíl. Novou možností je však plnit povinný podíl finančními odvody státu.

Mezi firmami nastane větší poptávka po náhradním plnění. Proto je vhodné sjednat si odběr služeb v rámci náhradního plnění co nejdříve.

Změny platné od 1. 10. 2017

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nová elektronická evidence

K možnému dodání výrobků či služeb a následnému započtení do náhradního plnění, slouží nová elektronická evidence. Informace o poskytnutém plnění bude do evidence vkládat zásadně dodavatel zboží, služeb či zakázek a to nejpozději do 30 dnů od zaplacení.

 

Vzorový výpočet

Počet zaměstnanců500
Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS)4 %
Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet20
Průměrná měsíční mzda 2016 (I.-III. Q) v Kč28 761 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP2,5 x 28 761 = 71 902 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu (v přepočtu na celkový podíl OZP)20 x 71 902 = 1 438 040 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP7 x 28 761 = 201 327 Kč
V případě náhradního plnění činí roční odběr služeb či zakázek (v přepočtu na celkový podíl OZP)20 x 201 327 = 4 026 540 Kč