Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění je odběr zboží či služeb od firem, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Poskytovatel náhradního plnění může dodávat výrobky a služby či plnit zakázky pro odběratele náhradního podílu pouze do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého svého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Jak splnit povinný podíl?

Celkem zákon umožňuje 3 možnosti splnění povinného podílu:

  • přímé zaměstnávání OZP
  • finanční odvod státu (jedná se o 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost zaměstnávání OZP)
  • náhradní plnění

V případě nesplnění ani jedné z přecházejících možností, může stát vyměřit zaměstnavateli pokutu až 1 000 000 Kč. Samozřejmostí je ale i kombinace jednotlivých možností. Podívejte se na vzorový výpočet náhradního plnění.

Jaké jsou služby náhradního plnění?

Služeb, jak odebrat náhradní plnění je mnoho, za nejefektivnější však považuji tyto možnosti:

Výhody náhradního plnění

Nejen, že řádně splníte povinný podíl OZP zaměstnanců a vyhnete se tak udělení sankce, ale také podpoříte osoby se zdravotním postižením. Díky tomu ušetříte finance a získáte užitečné služby.