Active Track

Active Track

Active Track je obchůzkový systém. Od ostatních užívaných obchůzkových systémů se liší v tom, že snímače komunikují přímo s dispečinkem PCO a operátor tak má v reálném čase přehled nad průběhem fyzické ostrahy.

Active Track
Active Track
Active Track
Active Track

Co je obchůzkový systém?

Obchůzkový systém znamená, že se v areálu objektu rozmístí kontrolní body, které musí pracovník ostrahy v daném pořadí a čase obejít s elektronickým zařízením. To monitoruje jeho činnost a zaznamená daný bod a čas načtení. Vyhodnocení probíhá ihned a to na našem pultu centrální ochrany, který je se všemi snímači v neustálém spojení. Výsledkem je výpis obchůzek, přehledně zobrazený dle správnosti provedení.

Efektivní a moderní technologie

Díky naší unikátní úpravě Active Tracku stojí i za jedním strážným celý náš tým. Díky neustálému spojení s PCO mohou být pracovníci ostrahy v kontaktu s proškolenými operátory, manažerem objektu, dalšími strážnými, zásahovou skupinou i složkami IZS.